Shaikh sanaullah madni

Dars e Quran All Episodes

Quran majeed allah Ta`ala ki ek Azeem Ne`mat hai jo ham insano ke liye Hidayat ka zariya hai,insaniyat ko apne malik e Haqeeqi se Ta`aruff ka zariya hai.Rabbul Aalmeen ne ye zimmedari Ham insane par rakhhi hai k har fard tak quran ke paigham ko pahuchaein. isi ke peash e Nazar iplustv ne Dars e quran ke naam se ek series shuru ki hai Jis ke mudarris sheikh sanaullah madani Hafizahullah hain jo ek mashhoor o ma`aroof Daai e Islam [...]

Read more...

Poocho To Sahi

Insaniyat ke shab o roz mein kai tarah ke masaib o masail peash Aate hain jis ka Hal Talash karne ke liye insane kashmakash mein hota hai k dar peash masail ka hal kaise aur kahan se karein? Isi ko madde Nazar rakhte hue iplus tv ne program tashkeel dia “poocho to sahi”ke Naam se is mein poore hidustan se log apne sawalat phone call, whatsapp aur Email ke zariya bhejte hain. Aur mulke mashhoor o ma`roof Aalim e Deen [...]

Read more...