Muhammad Kazim

Seerat Un Nabi saw

Ham muslamano par lazim Amr ye hai allah ki ita`at karein aur uske bheje hue rasol ki itba`a Karin chunanch rabbulA`alameen ne farmaya jisne rasool ki ita`at ki usne allah ki ita`at ki aur allah ta`ala ne rasolullah ko namoonah ideal bana kar bheja Taaki uske naqshe qadam par chala jaay. Isi ke peashe Nazar iplustv ne ek program banaya Seeratunnabi ke naam se. is program mein nabi ﷺ ki zindagi logon ke saamne ayan karne ki koshish ki gai hai,deen [...]

Read more...

Poocho To Sahi

Insaniyat ke shab o roz mein kai tarah ke masaib o masail peash Aate hain jis ka Hal Talash karne ke liye insane kashmakash mein hota hai k dar peash masail ka hal kaise aur kahan se karein? Isi ko madde Nazar rakhte hue iplus tv ne program tashkeel dia “poocho to sahi”ke Naam se is mein poore hidustan se log apne sawalat phone call, whatsapp aur Email ke zariya bhejte hain. Aur mulke mashhoor o ma`roof Aalim e Deen [...]

Read more...