Seerat e Sahabiyaat

Seerat e Sahabiyaat

Islam ke liye qurbaniyan dene wali shakhsiyaat ka mein se ek badi ta`adad sahabiyaat ki bhi hai,khwateen e islam ke liye rahbar o namona hain sahabiyaat ki zindagiyan hamari khawateen ko chahiye k seerat eSahabiyat ka bhi muta`ala karein bahut sari mushkilaat ka hal aap ko unki zindagi se milegi inshaAllah isi baat ko pesh nazar rakhte hue iplustv ne ek program banaya “seerat e sahabiyat”ke naam se jiske speaker shaikh abdul waheed nadwi sahab hain,is program mein khadijatulkubra raziallahuanha ki zindagi ka zikr hai,ummulmominin Aayesha siddiqah raziallahuanha,sauda binte zam`a raziallahuanha Hafsah bint e umar raziallahuanha,zainab binte khuzaimah raziallahuanha,umme salma raziallahuanha,zainab bint e jahesh raziallahuanha,juwairiya bint e Haris raziallahuanha,safiyah raziallahuanha,umme Habibah raziallahuanha, maimoona raziallahuanha.fatimah Raziallahuanha aur asma binte umar raziallahuanha isi tarah deegar sahabiyat ki zindagi ka tazkirah kiya gaya hai. jisko aap iplustv par ya iplustv ke social network par dekh sakte hain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *