Seerat e Sahaba RA

Seerat e Sahaba RA

Iplustv ka ek program “seerat e sahaba” jis ke speaker ek ma`roof o mashhor daa e islam shaikh abdul Gaffar sahab hain,is program mein bataya gaya hai,mohtaram o muzzaz sahaba kram ki zindagi ka Tazkirah hai,jaise sab se pahle khalifa amirulmominin abubakr siddique raziallahuanhu,umar farooq raziallahuanhu,usman e Gani raziallahuanhu,ali raziallahuanhu,abu hurairah raziallahuanhu,sa`ad bin abi waqqas raziallahuanhu,Talha raziallahuanhu,zubair raziallahuanhu,abdullah bin abbas raziallahuanhu, abdllah bin umar raziallahuanhu,saeed raziallahuanhu,isi tarah se degar ashaab e rasol ka zikr kiya gaya hai jisko aap iplustv par ya iplustv ke social network par dekh sakte hain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *