Khauff Kya Sach Kya Jhooth old

Khauff Kya Sach Kya Jhooth old

Insani zindagi mein Tarah Tarah ke masaib o Aalaam se do chaar hona padta hai maslan jin jaadu shaitan bhoot pareat aur dilon mein baitha khauff ,
Insaan inhin pareshaniyon se pareshan ho kar koi khudkushi kar leta hai koi apne imaan se Haath dho baithta hai, koi kuch kar leta hai,koi kuch !
Inhin Halaat ko dekhte hue iplustv ne ek program banaya “khauff kya such kya jhoot”
Jis ke speaker mashhor o ma`roof Daai e islam sheikh arshad basheer madani,sheikh abdulAzeem madani aur sheikh faseehuddin Hydrabadi Hafizahumullah jo logon ki pareshaniyon Hal batate hain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *