Aadab e Zindagi

Aadab e Zindagi

Islam ek zabtaeHayat hai koi Gosha aisa nahi hai k jismein islam ne rahnumai na ki ho Aadab e zindagi ke program mein shaikh abdurRahman sanabili ne Nabiﷺ ke farmodat jo walidain se baat karne ke silsile mein hai usko bayan kiya hai k walid se ek insan kaise baat kare,salam ke Aadab kya hain?kisi ke ghar mein Dakhil hone ke Aadab kya hain?padoshi ke Aadab kya hain?aur mazeed is baat ki bhi wazahat ki hai k ek musalman ka dosre musalman par kya huqooq A`aed hote hain?in Tamam baton ki wazahat shaikh e mohtaram ne apne program “Aadab e Zindagi” mein kiya hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *